* FANDÍME SLOVENSKU 2016 I. festival (veľtrh) športu, zábavy, relaxu, médií a inovácií

sportfestNázov podujatia je FANDÍME SLOVENSKU 2016 I. festival (veľtrh) športu, zábavy, relaxu, médií a inovácií a bude sa konať v areáli Agrokomplex výstavníctvo Nitra.

Organizátorom pripravovaného podujatia je európska spoločnosť Free Publicity SE.

Kontaktná osoba:

Marian Póša, člen predstavenstva. Free Publicity SE

V doline 1515/1b Praha 10

Michle 10100, Česká republika

Email: m.posa@freepublicity.eu

Tel: +421 907 336 601

Cieľom projektu je usporiadanie 3-dňového festivalu – veľtrhu s názvom FANDÍME SLOVENSKU 2016 v areáli Agrokomplex výstavníctvo Nitra v dňoch 9. 09. 2016 – 11. 9. 2016.

Samotným názvom podujatia ako i zameraním a celkovou programovou štruktúrou chceme naplniť niektoré ciele a činnosti Občianskeho združenia Fandíme Slovensku, ako spoluorganizátora športovej časti podujatia. Jeho členovia sa zamerajú  hlavne na spropagovanie známych i menej známych športov na podujatí a zrealizujú tak priame prepojenie – priblíženie fanúšikov z mnohých športových odvetví so samotnými športovými aktérmi i reprezentantmi daných športov.

Hlavným motívom festivalu je motivácia detí, mládeže, študentov vo vzdelávacom systéme k lepším výkonom a zvyšovaniu záujmu o šport, vedu, technológie. Do vzdelávacieho systému budú zdarma distribuované lístky na festival, ako odmena za prospech, reprezentáciu vzdelávacej inštitúcie a úspechov.

Celá akcia má i charitatívny podtón, podporíme dražbami na rozvoj športu i športovcov najmä talenty. Nejde teda o vyložene o komerčnú záležitosť, chceme predovšetkým vytvoriť novú tradíciu na Slovensku. Aby ju ľudia vnímali čo najviac pozitívne.

Pozornosť chceme upriamiť aj na vašu účasť na festivale všetkým printovým, internetovým, televíznym a rádiovým médiám, kde môžete prezentovať svoju prácu, čoby sprostredkovateľa športu smerom od športovcov ku všetkým  priaznivcom i fanúšikom.

Celkové designové prevedenie – aranžmán „ kútikov, pártybusov, či pódií“ prenecháme na vaše kreatívne riešenie a preto bude vo vašej réžii. Taktiež programová štruktúra, či samotné oslovovanie obce fanúšikov priamo na festivale alebo v intraviláne mesta Nitra necháme vo vašej kompetencii.

Pre médiá, ktoré budú zmluvným partnerom sprostredkujeme exkluzívne stretnutia a rozhovory s osobnosťami a legendami slovenského športu, tak isto s ďalšími zaujímavými ľuďmi.

Igor Svítok

Email: media@fandimeslovensku.sk

Email: media@freepublicity.eu

mobil: 0905 292 324

REPORT PRESS – informačné služby na stránke, ktorá publikuje tlačové správy a informácie podobného charakteru, tiež oznamy a vyhlásenia bez redakčnej úpravy. Za obsah tlačového materiálu a jeho redakčnú úpravu a tiež štylistiku nesie zodpovednosť objednávateľ.

top: 2016011