*REKORDY: Sme zapísaní v Knihe slovenských rekordov!!!

Áno, je to tu! Sme držiteľom Slovenského rekordu s najviac vydanými maľovanými mapami. Za 14 rokov existencie sme zrealizovali prípravu a vydanie 286 ručne maľovaných máp zo Slovenska. Ďalšie mapy neustále vytvárame.

Čo sú ručne maľované mapy a ako vznikajú?
Maľovaná mapa je ručné dielo, do posledného detailu vypracované človekom, nie strojom, alebo programom. Samozrejme, pomáhame si aj modernou technikou, aby naše mapy boli čo najpresnejšie. Ako podklad pre maliara používame programom vytvorený 3D model krajiny. Pri svojej práci ďalej maliar využíva klasickú mapu, ortofotosnímky a tiež letecké pohľady z malej výšky. Každý dom, cestu, potok a každý strom ďalej kus po kuse maľuje aj niekoľko mesiacov, kým mapa nie je hotová. V každej mape nechá maliar doslova kus svojej duše. Originálne dielo je ďalej zoskenované vo vysokom rozlíšení a spracované kartografom a grafikmi do konečnej podoby aj so stovkami nápisov, trás a piktogramov.

Prednosťou maľovaných máp je ľahká orientácia, malebné stvárnenie a široká možnosť využitia. Maľovaná mapa slúži na orientáciu, informácie, aj ako suvenír. Dajú sa v nej zvýrazniť pamiatky, alebo aj komerčné prevádzky. Vďaka jej grafickej pútavosti si ju ľudia radi prezerajú do posledných detailov a porovnávajú jej zobrazenie zo skutočnosťou. Výroba maľovanej mapy je veľmi nákladná záležitosť.
Okrem vydávania edície máp regiónov a miest vyrábame aj ručne maľované mapy akéhokoľvek územia, podľa konkrétneho zadania klienta. Takto vieme vyrobiť maľovanú mapu lyžiarskeho, alebo rekreačného strediska, intravilánu obce, katastra obce, mikroregiónu, samosprávneho kraja, alebo hoci aj celého štátu.
Náš rekord je zapísaný v Knihe slovenských rekordov.
Naša česká pobočka drží Český rekord s vydanými 49 ručne maľovanými mapami z Česka k 17. máju 2017.

Súvisiace linky:
http://www.cbs.sk/novinky/465-sme-zapisani-v-knihe-slovenskych-rekordov1-2.html
https://www.malovanemapy.com/o-nas-cz/ceska-kniha-rekordu.html

REPORT PRESS – informačné služby na stránke, ktorá publikuje tlačové správy a informácie podobného charakteru, tiež oznamy a vyhlásenia bez redakčnej úpravy. Za obsah tlačového materiálu a jeho redakčnú úpravu a tiež štylistiku nesie zodpovednosť objednávateľ.

top: 2017025