Kde sa objaví tlačová správa

Vaša tlačová správa je prostredníctvom RSS kanála zobrazená okamžite na stránke AKTUALITY PRESS. Teda na mieste, ktoré ponúka množstvo stránok a portálov s najaktuálnejšími informáciami.

Druhá možnosť je, že stránka tlačových správ na správnom mieste je REPORT PRESS je dostupná na vyhľadávači GOOGLE.

google

vybosto-google-1

Tretia možnosť na stránkach v RSS kanáloch:
http://www.brandpress.sk/
http://www.peoplepress.sk/