Publikujte tlačové správy

SWSD DigiFoto 2007Reklamné agentúry pripravujú pre klientov tlačové správy a tieto sa v médiách minimálne objavujú. Niekedy je ich príčinou to, že prídu v nevhodný čas a redaktor nemá čas sa venovať jej úprave, alebo tlačové správy sú veľmi dlhé a preto až nepoužiteľné, priložené obrázky su nevhodné, tiež nie je jasný ich pôvod – autor. Správa je mnohokrát považovaná za reklamu, a to aj taká čo ozaj nemá nič s ňou spoločné. Rozhodujúci je názor redaktora a správa tak skončí v e-koši, v redakcii sa nedostane na iné oddelenie.

Preto je mnohokrát výhodnejšie poslať tlačovú správu k nám a oslovíte tak podstatne viac potencionálnych užívateľov, ako keď je správa umiestnená v redakcii v e-koši. Tiež sa venujeme vašej tlačovej správe tak, aby bola čo najpríťažlivejšie, fotografie upravíme tak aby boli čo najkrajšie a zaradíme ich po vašom súhlase do profesionálnej fotobanky MULTIMEDIA PRESS.

Kontaktujte nás na e-mail: info@reportpress.sk

Ponuka je výhodná aj pre spoločnosti, ktoré produkujú kvalitné slovenské výrobky alebo ponúkajú zaujímavé služby. Mestské úrady a župy či samosprávne kraje by mali prostredníctvom PR tlačových správ viac propagovať výsledky svojej práce.

Táto web stránka je zaradená do skupiny PR MEDIARELATIONS a pozostáva z tých webstránok:
AKTULALITY PRESS – PHOTOPRESS Slovakia – MULTIMEDIA PRESS
BRAND PRESS –    PEOPLE PRESS

banner_prm-700