Úprava tlačových správ, povinnosti objednávateľa

Tlačové správy sú na webe REPORT PRESS publikované v pôvodnom znení, ako si ich zadali objednávatelia. Ich úprava je realizovaná len s ich súhlasom. Prevádzkovateľ web stránky má právo odmietnuť publikovanie tlačovej správy, ktorá by porušovala etiku, dobré mravy, obsahovala by hanlivé výrazy alebo by poškodila práva tretej osoby. Prevádzkovateľ  si tiež vyhradzuje právo bez zdôvodnenia odmietnuť publikovanie tlačovej správy.

Fotografie k tlačovým správam musia byť v požadovanej kvalite, jednak svojim obsahom, teda vypovedacou hodnotou, ďalej kompozíciou, farebnosťou a tiež musia mať určité technické parametre. Nie sú vhodné fotografie z mobilov, alebo snímky, ktoré sú veľmi malej, skôr v náhľadovej kvalite, napríklad 320×240 bodov-pixelov. Optimálna veľkosť je napríklad šírka obrázku od 1200 pixelov, rozlíšenie od 72 DPI, formát jpg a kompresia aspoň 60%, veľkosť súboru cca od 0,5 – 2 MB. Fotografie pre publikovanie na webe REPORT PRESS upravíme do optimálnej veľkosti, prípadne urobíme vhodný výrez snímky.

Logo spoločnosti je vhodné dodať vo formáte .jpg alebo .psd, tiež primeranej veľkosti. Podobne ako fotografiu ho upravíme do optimálnej veľkosti.

Text je vhodné vytvoriť vo Worde alebo podobnom textovom editore, 1 normostrana má 1.800 znakov vrátane medzier. V prípade problémov s diakritikou objednávateľa o tomto obratom informujeme.

Publikované správy – text – logo – fotografia – grafika sú voľne použiteľné a šíriteľné, v prípade ich stiahnutia treba, aby ste uviedli zdroj – spoločnosť alebo osobu, ktorá správu zaslala. Tento údaj je uvádzaný vo väčšine prípadov v dolnej časti správy.

Objednávateľ tlačovej správy na webe REPORT PRESS na musí mať vysporiadané autorské – právne náležitosti najmä v prípade použitia fotografie, grafiky, umeleckého diela a ochrannej známky.

Podklady pre PR tlačové správy spolu s objednávkou zasielajte na e-mail: info@reportpress.sk